Regulamin korzystania z usług Nserwer.pl

 

Niniejszy regulamin, określa zakres i warunki na jakich w serwisie o nazwie nserwer.pl nazywany dalej nserwer.pl, świadczone są usługi hostingowe, oferowane przez firmę Cayman.

 

1. Warunki rejestracji w systemie

 

1.1 Rejestracja kont odbywa sie za pomoca formularza dostępnego na naszych stronach oraz w innych formach jak aukcje internetowe.
1.2 Podczas rejestracji konta klient zobowiazany jest do podania prawdziwych danych kontaktowych (imie, nazwisko, adres, itd.) Celowe podanie niepoprawnych danych upowaznia serwis nserwer.pl do usuniecia konta nawet po dokonaniu oplaty za uslugi hostingowe.
1.3 Warunkiem koniecznym do udostepnienia serwera jest zaakceptowanie tresci Regulaminu. Nieprzestrzeganie postanowien wynikajacych z Regulaminu stanowi podstawe do zablokowania dostepu do Serwera. Wszelkie reklamacje wynikajace z nieznajomosci Regulaminu nie beda rozpatrywane.
1.4 Wszelkie zmiany w Regulaminie i inne informacje wynikajace z dostepu do Serwera beda podawane w formie elektronicznej poprzez publikacje na stronach nserwer.pl , lub przesylane poczta elektroniczna na adres korespondencyjny .
1.5 Aktywacja konta nastepuje po dokonaniu wplaty na rachunek bankowy Operatora, konto zostaje aktywowane na okres za jaki zostal uiszczony abonament. Operator nie ponosi odpowiedzialnosci za opóznienia powstale z winy osób trzecich (banki, poczta, operatorzy domen itp.).
1.6 Korzystajacy wyraza zgode na wykorzystanie podanych danych przez firme nserwer.pl w celach marketingowych lub wynikajacych z wykonywania dostepu do Serwera.

 

2. Warunki korzystania z Serwera

 

2.1 Abonent zobowiazuje sie do utrzymania w poufnosci hasel dostepu oraz dolozenie najwyzszej starannosci w celu uniemozliwienia dostepu osobom nieupowaznionym. Firma nserwer.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnosci gdy Abonent lub osoba trzecia poniesie szkode na skutek dzialan Abonenta lub osób korzystajacych z hasel Abonenta, chociazby w sposób nieuprawniony. Abonent ponosi calkowita odpowiedzialnosc za poczynania swoich uzytkowników.
2.2 Zabronione jest przechowywanie i udostepnianie stronom trzecim programów, plików mp3, mpg, avi, zip, rar itp. oraz wlasnosci intelektualnej do których nie posiada sie praw autorskich. Zamieszczac tresci pornograficznych oraz tresci niezgodnych z polskim prawem. Abonent ponosi pelna odpowiedzialnosc za dane i tresci zawarte na swoim serwerze wirtualnym.
2.3. Dzialanie na szkode Dostawcy lub innych korzystajacych z dostepu (wysylanie spamu) stanowi naruszenie Regulaminu i uprawnia dostawce do zablokowania dostepu wraz z wszystkimi konsekwencjami.
2.4 Operator nie bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody poniesione przez Abonenta w wyniku utraty danych, opóznien w otrzymaniu lub przeslaniu spowodowanych brakiem transmisji, nieprawidlowoscia transmisji, na skutek takich okolicznosci jak: awaria laczy telefonicznych i transmisyjnych, (w tym miedzynarodowych) przyczyn o charakterze sily wyzszej (pozar, powódz, huragan, trzesienie ziemi, strajk i inne bedace poza kontrola serwisu nserwer.pl), okolicznosci powstalych z winy Abonenta.
2.5 Zabrania sie dzialania na szkode pozostalych uzytkowników serwera (miedzy innymi : nadmierne wykorzystywanie zasobów serwera,obiazanie procesora, poprzez instalowanie postnuke/phpnuke lub sysytemu o podobnej zasadzie dzialania takich jak hosting plików).
2.6 Operator zobowiazuje sie do stalego i nieprzerwanego swiadczenia uslug Abonentowi, który uiscil oplate abonamentowa. Poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem o zaistnialej koniecznosci czasowego odlaczenia dostepu do pewnych uslug.
2.7 Zgloszenie nieprawidlowosci w dzialaniu uslug wymagaja zachowania formy pisemnej: list e-mail lub telefonicznie.
2.8 Serwis nserwer.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych z winy urzytkownika.
2.9 Serwis nserwer.pl wykonuje kopię zapasową całego konta klienta co 24h. Każda kopia bezpieczeństwa jest nadpisywała na poprzedniej. Ponadto, użytkownik ma możliwość wykonania kopii zapasowej samodzielnie w panelu administracyjnym DirectAdmin.

 

3. Zakonczenie wspólpracy

 

3.1 Umowa miedzy Operatorem a Abonentem wygasa po uplywie czasu okresu za jaki zostal oplacony abonament i wymaga pisemnej rezygnacji z uslug . Abonent moze zrezygnowac z uslug, w dowolnym momencie, godzac sie na przepadek wniesionej oplaty abonamentowej.
3.2 Po upływie czasu na jaki została wykupiona usługa, istnieje możliwość rezygnacji z naszych usług bądź przedłużenia ich wedle aktualnie obowiązującej oferty.
3.3 Jesli konto wykorzystywane jest niezgodnie z Regulaminem (dzialanie na szkode Operatora, wykorzystywanie do celów niezgodnych z prawem polskim i miedzynarodowym, tworzenie serwisów o tematyce erotycznej lub warezowej) Operator ma prawo do rozwiazania umowy bez zwrotu wniesionej oplaty abonamentowej.

 

4. Postanowienia koncowe

 

4.1 Kupujacy akceptujacy umowe potwierdza, ze zapoznal sie z trescia Regulaminu na swiadczenie uslug hostingowych.
4.2 W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
4.3 Wszelkie spory mogace wyniknac z realizacji uslug beda rozstrzygane przez wlasciwy sąd.